Ode zdi ke zdi
Šifrování inspirované uměním

Syrové prostředí bývalé vyloučené lokality. Fasády prvorepublikových domů se zrcadlí v oknech novostaveb. Všudypřítomné graffiti, nepřehlédnutelné černobílé objekty projektu BrnoX, ale také obří obrazy předních českých výtvarníků namalované na fasádách 13 domů (tzv. Městská galerie). Prostě spousta inspirace k vytvoření šifrovací hry. Ať se vám líbí!

 

O co jde

Ode zdi ke zdi je hra vycházející z principů tzv. šifrovacích her. Zjednodušeně jde o zábavu spočívající v tom, že někdo (v tomto případě my) vytvoří nápadité šifry, využívající neotřelým způsobem známé principy tak, aby v nich ukryl hesla. Úkolem hráčů (tedy vás) je pak hesla odhalit. Víc hlav víc ví a také je to větší zábava — hrajte v týmu s kamarády či partnery.

Tato konkrétní hra je specifická tím, že zadání šifer dostanete na displejích svých telefonů. Určitě vám luštění hodně usnadní papír a tužka, nicméně všechny šifry jsou vyluštitelné i bez nich.

Obtížnostně se hra řadí spíše k lehčím, vhodným i pro začátečníky. Při registraci si můžete vybrat ze dvou obtížností, lehké a normální. I pokud se rozhodnete pro normální obtížnost, můžete při luštění u dané šifry přejít na obtížnost lehkou, pokud se vám nebude dařit. Každou šifru můžete také přeskočit. Zdá se nám lepší projít hru až do konce, než se na hodinu zaseknout v polovině na jedné šifře.

Parametry hry

Lokalita

Hraje se v Brně. Hru zahajte na rohu ulic Milady Horákové a Příční

Čas na hru

Vyhraďte si aspoň 2 hodiny (velmi zkušení šifrátoři aspoň 90 minut). Z toho 40 minut se počítá na přesuny normální chůzí.

Co s sebou

Dobře nabitý smartphone s přístupem k internetu. Papír a tužka mohou luštění dost urychlit.

Týmové limity

Malé děti to bavit nebude. Pro aktivní zapojení do luštění doporučujeme věk 15 a výše. Maximum lidí v týmu je 5.

Cena

Vstupné je dobrovolné a jde na provoz spolku Instruktoři Brno. Částku dle vaší volby můžete poslat na účet spolku po dokončení hry.

Kdy lze hru hrát?

Kdykoli. Cílové stanoviště má zavíračku (lis.-bře. v 16:00, dub., zář., říj. v 19:00 a kvě.-srp. v 21:00), máme však i záložní cíl.

Příklad šifry

Aby i úplní nováčci pochopili, co mohou čekat, dáme vám zde možnost nahlédnout do obvyklých myšlenkových pochodů tvůrců šifer. Vytvoříme zde jednoduchou šifru a pak ji ještě změníme pomocí mezitajenky.
Všichni ví, jak vypadají zkratky chemických prvků. Kdybych chtěl zašifrovat heslo RUMCAJS, mohl bych to udělat třeba tak, že každé ze sedmi písmen slova RUMCAJS najdu v názvu některého prvku. (např. písmeno R je třetí ve slově Berylium, písmeno U je první ve slově uhlík, písmeno M je čtvrté ve slově brom, atd.). Výsledná jednoduchá šifra by pak mohla vypadat třeba takto:
Be3 C1 Br4 Sn1 V2 I1 Na1
Hráč samozřejmě nedostane informaci, že jde o chemické prvky. Nicméně se znalostmi ze základní školy by mu tyto zkratky mohly být povědomé a dříve nebo později si je s chemickými prvky spojí. To, že číslice určuje výběr písmena, je pak poměrně častá technika, kterou si hráči šifrovacích her velmi rychle osvojí.
Občas z šifry vyjde přímo cílové heslo, občas ale vyjde mezitajenka, kterou je potřeba dále interpretovat. To se dělá v případě, že chceme, aby hráč vyluštil skoro všechna písmena a nehádal heslo rovnou jen podle prvních tří písmen a délky slova. Kdybychom takto chtěli vylepšit výše uvedenou šifru, místo RUMCAJS bychom zakódovali MUŽMANKY (protože žena od Rumcajse se jmenuje Manka) — šifra by pak byla třeba takto:
Br4 C1 Fe1 Cd4 V2 Al4 O6 O2
Ano, interpretovat takovou mezitajenku se občas nepodaří hned, protože slova nejsou jasně oddělena, ale i to je součást luštění.

Fair play

V této hře by šlo snadno podvádět mnoha způsoby. Proto nemáme nic jako výsledkovou listinu, aby to ani nikoho nelákalo. Máme pouze návštěvní knihu.

Pokud už jste se rozhodli soutěžit s kamarády, dodržujte zásady fair play a držte se vzájemných dohod.

Technicky vždy můžete používat mapy nebo internet. Naopak byste se před hrou neměli radit s nikým, kdo hru již šel nebo jinými týmy, které právě hru hrají. Není ani záhodno nevyžádané rady rozdávat kolemjdoucím týmům. Můžete pochopitelně konzultovat technické problémy, pokud nastanou. Zadání otevírejte až při příchodu na místo, neluštěte při přesunech, nepozorujte ostatní týmy. Nesnažte se prolomit zabezpečení herního systému nebo získat přístup k účtu jiného týmu.

V neposlední řadě chceme apelovat na hráče, aby se nechovali zbytečně nápadně a chovali se slušně k rezidentům této čtvrti (často národnostní menšiny nebo cizinci). Při hře není potřeba vstupovat na soukromé pozemky nebo dovnitř domů. V případě dotazů od místních nebo Policie ČR je odkažte na stránky této hry. Děkujeme, že slušným chováním pomáháte hru zachovat v běhu.

Poděkování

Ač jsem autorem systému i šifer, bez pomoci jiných lidí bych tuto hru nikdy nemohl vydat.
Na prvním místě děkuji své manželce Nele za podporu, rychlý feedback na první verze šifer a za prostor k tvorbě.
Dále děkuji testerům. Bez nich by k vám šifry doputovaly na hranici luštitelnosti. Jmenovitě děkuji: Marii Bezděkové, Lucce Klimošové, Lence Kašparové, Janči Kopáčkové, Pavlu Říhovi, Marii Klimešové a „sestrám“, dále také rodinám Upýrovým, Karpíškovým a Indiánovým.
Poděkování posílám rovněž Janči Tomalové za korekturu některých textů. Pokud je někde chyba, tak to znamená, že ten text jsem Janči neposlal.
Za technickou podporu děkuji Martinu Ukropovi a Kalužovi.
Velmi také děkuji panu Martinu Reinerovi, za vytvoření Městské galerie, která byla nejsilnějším inspiračním prvkem pro tuto hru. Rovněž za vytvoření publikace Městská galerie, ze které jsem čerpal část informací o malbách a jejich autorech.
Pavel Šimeček, autor hry